X
Humsamverkans framtid
Våren 2016 avslutades det VINNOVA-finansierade projekt som byggt upp föreningen och dess verksamheter.

Projektet och föreningen har sedan dess arbetat med frågan om hur Humsamverkans redskap ska fortsätta förvaltas och spridas, vilka som ska arrangera de aktiviteter som behövs och vilken roll föreningen ska ha. Läs mer.

Kalendarium

Se hela Kalenderiet. Vi har för närvarande inga planerade aktiviteter.