WEBBTEVESERIE

om samverkan och innovation

VETA MER

INKLUDERANDE FINANSIERING

av forsknings- och innovationsprojekt

VETA MER

MATCHNINGSSIDA

för forskare, studenter och organisationer

VETA MER

HUMSAMVERKANS FRAMTID

Våren 2016 avslutades det Vinnova-finansierade projekt som byggt upp föreningen Humsamverkan och skapat dess aktiviteter och redskap (läs mer). Sedan dess har föreningen verkat för att få till en fortsättning av Humsamverkans arbete, framförallt så att redskapen kan börja spridas. Förhoppningsvis sker detta hösten 2017.

Vill du få besked om lanseringen? Prenumerera till exempel på Humsamverkans nyhetsbrev!

HUMSAMVERKANS FRAMTID

Våren 2016 avslutades det Vinnova-finansierade projekt som byggt upp föreningen Humsamverkan och skapat dess aktiviteter och redskap (läs mer). Sedan dess har föreningen verkat för att få till en fortsättning av Humsamverkans arbete, framförallt så att redskapen kan börja spridas. Förhoppningsvis sker detta hösten 2017.