X
Humsamverkan 2016
Våren 2016 avslutas det VINNOVA-finansierade projekt som byggt upp föreningen och dess verksamheter.

Projektet och föreningen arbetar nu med frågan om hur Humsamverkans redskap ska fortsätta förvaltas och spridas, vilka som ska arrangera de aktiviteter som behövs och vilken roll föreningen ska ha. Läs mer.

Humsamverkans redskap färdigställs under våren. Läs om redskapen. 

Kalendarium

Se hela Kalenderiet. Vi har för närvarande inga planerade aktiviteter.