Ett av resultaten från projektet som byggt upp Humsamverkan, är ett antal redskap för att stödja samverkan och innovation inom hum/sam. Framförallt är det en webbteveserie om samverkan och innovation, ett stöd för inkluderande forskningsfinansiering, en matchningssida för samverkan och ett stöd för att tänka nytt när man ska skapa eller beställa bilder av forskning.

Målgrupper för redskapen är dels forskare/studenter och organisationer som vill samverka, dels aktörer som stödjer en sådan samverkan, såsom forskningsfinansiärer, samverkanskoordinatorer och innovationsrådgivare.

Sedan projektet avslutades har Humsamverkan samarbetat med olika aktörer för att få till en fortsättning av Humsamverkans arbete, inte minst för att kunna börja sprida redskapen. I vissa fall behöver redskapen också börja användas för att kunna färdigställas, då de utvecklas i nära samarbete med brukarna (såsom till exempel matchningssidan).

Tanken är att redskapen ska tillhandahållas och beskrivas utförligt på Humsamverkans hemsida. Förhoppningsvis med början hösten 2017. Tills dess ges här en kortfattad presentation av några av dem.

WEBBTEVESERIE

En humanistisk forskare guidar oss i en webbteveserie i fyra delar om samverkan och innovation inom hum/sam. Målgruppen är framförallt doktorander och studenter inom hum/sam, men serien kan ses och användas av alla som är intresserade av ämnet.

Serien skapades efter ett test av en doktarandkurs som togs fram i samarbete med forskare, samverkanskoordinatorer och innovationsrådgivare från Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Se trailern >>

INKLUDERANDE FINANSIERING

Ett stöd till forskningsfinansiärer som vill göra sin forskningsfinansiering mer inkluderande, så att man till exempel inte missar relevanta humanistiska eller samhällsvetenskapliga sökande.

Stödet utvecklas genom ett projekt tillsammans med fyra statliga forskningsfinansiärer: Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova.

Under projektet har Humsamverkan även samarbetat med finansiärerna för att driva opinion. Se t.ex. ett seminarium om innovationspotentialen inom hum/sam >>

 

MATCHNINGSSIDA

En matchningssida för forskare/studenter och organisationer som är intresserade av samverkan. Tanken med sidan är att skapa förutsättningar för nya och oväntade samverkanspartners och samverkansprojekt. Förarbetet har gjorts i samarbete med representanter från både akadmi och samhälle.

Bland annat genomfördes en första testmatchning. Branschorganisationen Almega intresserade ett företag för samverkan med en hum/sam-forskare och Humsamverkan hittade en hum/sam-forskare som blev intresserad av att samverka med företaget.

Se en intervju med dem om deras oväntade samverkan >>

NYA BILDER AV FORSKNING

Ett stöd att tänka nytt när man ska göra eller beställa bilder av forskning – så att det inte bara blir forskare i labb eller, om man ska gestalta hum/sam, inte bara bilder av forskningsobjekt (t.ex. människor) utan även av själva forskningen.

Stödet är också tänkt att uppmärksamma poängen med att försöka visa på forskningens innovationspotential, till exempel genom att visa vad den kan leda till.

Stödet testades genom bland annat en bildtävling och genom ett uppdrag åt en bildbyrå (filmer från tävlingen finns på Humsamverkans Youtube-kanal). Se en film om bildtänket >>