Välj en sida

Humsamverkan är en ideell förening. Den byggdes upp inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt som startade våren 2013. 

Syftet med projektet var att bidra till en skärpt samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och samhället. Under projektet genomfördes ett stort antal aktiviteter för och med representanter från hela innovationssystemet: universitet/högskolor, forskningsfinansiärer, intresse- och branschorganisationer m.m. Det skapades också ett antal redskap för samverkan och innovation inom hum/sam. En del av dem hittar du på den här webbplatsen.

Projektet initierades och leddes av Milda Rönn, fil dr i nordiska språk. Det förvaltades ekonomiskt av SU Inkubator vid Stockholms universitet och hade en advisory board med representanter från bl.a. Almega, Stockholms universitet, Vetenskap & Allmänhet och Vinnova. Projektet fick sin grundfinansiering från Vinnova. Projektets olika samarbetspartners bidrog också till finansieringen genom att själva stå för kostnaderna för sitt arbete i projektet.

Delprojektet om inkluderande forskningsfinansiering (som fortfarande pågår) har finansierats gemensamt av de statliga forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova.

HUMSAMVERKANS STYRELSE

  • Mona Blåsjö (ordförande), docent i nordiska språk
  • Svetlana Gross, doktorand i företagsekonomi
  • Malin Lindberg, bitr prof i genus och teknik
  • Milda Rönn, doktor i nordiska språk

NÅGRA AV PROJEKTETS SAMARBETSPARTNERS