Varför samarbeta med representanter från hela innovationssystemet?

Högskolans samverkan med det omgivande samhället ska vara en integrerad del av forskning och utbildning. Det är i slutändan de som forskar och undervisar som ska samverka med studenter och personer från samhällets organisationer, och se till att de i sin tur kan samverka med varandra.

Kärnfrågan för Humsamverkan är därför hur enskilda forskare kan få hjälp att integrera samverkan i sitt dagliga arbete, så att samverkan inte bara bidrar till samhällets organisationer och studenternas utbildning utan även till forskningen.

Mer än stöd till forskare

Men det räcker inte att enbart stötta enskilda forskare inom hum/sam. För att de ska kunna integrera en samverkan i sin forskning och undervisning som verkligen ger effekt, behöver även

  • lärpsäten skapa institutionella förutsättningar för en sådan samverkan
  • organisationer i samhället (offentliga, ideella och privata) efterfråga en sådan samverkan och
  • forskningsfinansiärer finansiera en sådan samverkan.

I projektet satsade vi därför på redskap och aktiviteter för såväl lärosäten som forskningsfinansiärer och samhällets organisationer. Vi skapade till och med en prototyp till ett spel om hum/sam fö gymnasieelever. 

Ringar på vattnet

För att redskapen och aktiviteterna skulle bli användbara, utvecklade vi dem i samverkan med de aktörer som skulle använda dem.

Givetvis kunde vi inte samverka med alla om allting och på en gång. Vi använde oss därfö av en stegvis utvidgad samverkan som skapade ”ringar på vattnet.”

I den närmsta ringen samverkade vi kontinuerligt med ett urval aktörer från varje sektor. I mellanringen samverkade vi med ytterligare aktörer kring vissa avgränsade projekt, och inkluderade successivt alltfler samverkanspartners i projekten. I den yttersta ringen samverkade vi punktvis med alla andra som är intresserade, genom olika aktiviteter, sociala medier etc.

Samverkan skapade ”ringar på vattnet” genom att vi använde oss av kunskaper och erfarenheter från en ring till nästa och genom att våra samverkanspartners själva samverkade med andra.