Vad menas med ”hum/sam”?

Förkortningen hum/sam står för humaniora/samhällsvetenskap. En anledning till att vi slår ihop dessa vetenskapsområden är att de inte är så enkla att skilja åt. Vissa ämnen räknas ibland till humaniora och ibland till samhällsvetenskap, och många ämnen har utvecklats genom att använda teorier, metoder och empiri från varandra. De har därför också ofta liknande förutsättningar för samverkan och innovation. Men för utomstående kan det ibland vara svårt att föreställa sig vad de olika ämnena inom humaniora och samhällsvetenskap kan bidra med till samhället.

Ibland är det uppenbart vad en forskare ägnar sig åt inom ett ämne, som att man studerar mänskligt beteende inom beteendevetenskap, människors kommunikation inom kommunikationsvetenskap eller genusfrågor inom genusvetenskap. Men i regel ger namnet en alldeles för snäv bild av vad ämnet kan bidra med.

I vår film ”Ett oväntat exempel” kan du till exempel se hur ett företag samverkade med en forskare från Nordiska språk. Som framgår av filmen handlade deras projekt inte om ”nordiska språk” (svenska, danska etc.), utan om kommunikationen på företaget, med fokus på hur arbetet gick till i deras receptioner. Som språkvetare kan man nämligen studera det sätt språket används, oavsett vilket språkämne man tillhör (Arabiska, Engelska, Svenska etc.). 

Filmen visar också på ett exempel på ett problem i en organisation som skulle kunna studeras inom många olika humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen, eftersom de flesta studerar mänskligt beteende och kommunikation på olika sätt. Detsamma gäller för övrigt också genusfrågor; inom i stort sett alla ämnen finns det forskare som kan anlägga ett genusperspektiv.

En anledning till att ämnen i regel är bredare än vad deras beteckningar indikerar, är att forskare hela tiden upptäcker nya användningsområden för sina teorier och metoder. Ett talande exempel är en forskare som insåg hur arkeologi, som traditionellt används för att förstå vår dåtid, kan användas för att ge information om kärnbränsleförvaring till framtida generationer. 

Något som kan bidra till sådana upptäckter är givetvis samverkan mellan forskare och aktörer i samhället. Poängen med vår film ”Ett oväntat exempel” är därför att visa värdet med att vara öppen för samverkan man kanske själv inte ens planerat – och med forskare eller samhällsaktörer som man kanske själv inte ens tänkt på. 

 

Exempel på ämnen inom hum/sam

Antikvetenskap
Arbetslivsstudier
Arkeologi
Biblioteks- och informationsvetenskap
Data- och systemvetenskap
Didaktik
Ekonomisk geografi
Ekonomisk historia
Etik
Etnologi
Filosofi
Företagsekonomi
Genusstudier
Historia
Idé- och lärdomshistoria
Konstvetenskaper (Arkitektur, Design, Film, Konst, Litteraur, Musik etc.)
Kriminologi
Kulturgeografi
Kommunikationsvetenskap
Medievetenskap
Nationalekonomi
Pedagogik
Psykologi
Religionsvetenskap
Religionshistoria
Socialantropologi
Socialpsykologi
Socialt arbete
Sociologi
Språkvetenskap och allmän lingvistik
Språk (Arabiska, Kinesiska, Nordiska språk etc.)
Statsvetenskap