Skriva en utlysningstext:

Fördjupande texter

Detta är kompletterande fördjupningstexter till en mall för att skriva utlysningstexter. Texterna fokuserar på det vi i mallen kallar ”beskrivningen” av utlysningen. De förklarar mallen, utvecklar tankegångarna i den och ger ytterligare tips.

På startsidan till stödet för att skriva utlysningstexter kan du ladda ner både mallen och fördjupningstexterna i word- och pdf-format. Tanken med fördjupningstexterna är att de både ska kunna användas som fristående texter och länkas till från mallen. I webbversionen av mallen har vi lagt in sådana länkar. 

Eftersom utlysningar skiljer sig åt mellan olika finansiärer, är inte mallen och fördjupningstexterna framtagna för att användas rakt av. De är snarare tänkta att fungera som underlag för de som ska ta fram eller vidareutveckla interna mallar och stöd för att skriva utlysningstexter. Det innebär bland annat att det inte ingår exempel i materialet (exempelvis på rubriker). Sådana behöver varje finansiär ta fram själv. På startsidan ger vi några tips på vad ni kan tänka på när ni tar fram och implementerar en mall och fördjupande texter.

Ni kan använda fördjupningstexterna helt fritt och på det sätt som passar just er, till exempel som bas för egna texter.